Grafika przedstawia flagę Poski i Unii Europejskiej razem z logotypami Programu Regionalnego Fundusze Europejskie i Lubelskie Smakuj życie

Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkoła Powiatu Janowskiego”

Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Poniżej zamieszczono prezentację podsumowującą realizację projektu oraz broszurę informacyjną o projekcie.

 

Prezentacja podsumowująca

Obrazek przedstawia ulotkę z informacją o zakupionym wyposażeniu do pracowni w szkołach objętych wsparciem Obrazek przedstawia ulotkę pod nazwą "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"

Prezentacja podsumowyjąca