Grafika przedstawia flagę Poski i Unii Europejskiej razem z logotypami Programu Regionalnego Fundusze Europejskie i Lubelskie Smakuj życie

Prawie 200 tys. zł na rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół „U Witosa”

Obrazek przedstawia ludzi siedzących za biurkiem

Powiat Janowski unowocześnia bazę dydaktyczną szkół pod kątem poprawy infrastruktury kształcenia zawodowego. Chodzi o dwie pracownie zawodowe, które powstaną w budynku dydaktycznym Zespo

łu Szkół „U Witosa” przy ulicy Wyszyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prace modernizacyjno – remontowe wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Izoterm” Zbigniew Łata ze Stalowej Woli. Umowę w tej sprawie podpisano 20 marca. Inwestycja pochłonie prawie 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu unijnego (w kosztach partycypuje też Powiat Janowski).