flaga polski oraz herb

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY  – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO


Nazwa programu:  Infrastruktura kultury

Nazwa projektu: Zakup środków trwałych wielokrotnego wykorzystania służących prowadzeniu działalności statutowej”

Beneficjent: Powiat Janowski

Wartość dofinansowania: 210 000,00 zł  

Całkowita wartość zadania:  262 900,00

Data podpisania umowy: 28 lipca 2023 r.

Termin realizacji: 2023 r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa istniejącej infrastruktury, dostosowanie jej do standardów europejskich oraz stworzenie przyjaznego, nowoczesnego i bezpiecznego zaplecza technicznego poprzez zakup środka trwałego w postaci: 1 szt. sceny mobilnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz systemem nagłośnieniowym. Poprzez realizację projektu planuje się osiągnąć znaczący wzrost udziału mieszkańców powiatu w wydarzeniach kulturalnych oraz wszelkich innych uroczystościach organizowanych przez Powiat Janowski. Celem powyższego projektu jest również zbudowanie bezpiecznego zaplecza technicznego na potrzeby realizowanej działalności statutowej, a także zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest zakup środka trwałego w postaci: 1 szt. sceny mobilnej
o wymiarach 10 m x 6 m x 6,1 m wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz systemem nagłośnieniowym.

Efekty realizacji projektu:
W ramach projektu zakupiono środek trwały służący do wielokrotnego użytku na potrzeby usprawnienia prowadzenia działalności statutowej Powiatu poprzez zakup sprzętu w postaci: mobilnej sceny plenerowej wraz z niezbędnymi akcesoriami i systemem nagłośnieniowym. Poprzez realizację projektu planuje się zmobilizować szerokie grono mieszkańców Janowa i okolic w aktywnym uczestnictwie różnorakich wydarzeń organizowanych przez Powiat Janowski, a w szczególności w wydarzeniach cyklicznych na stałe wpisanych w kalendarz. Powyższa inwestycja ma również na celu uatrakcyjnienie i usprawnienie podejmowanych inicjatyw poprzez poprawę stanu infrastruktury zaplecza techniczno – materialnego oraz zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, podnosząc jednocześnie jej bezpieczeństwo i równając obecny standard z europejskim.