Finalizacja projektu „Podnosimy kompetencje zawodowe…” w ZS. Wypłaty „kieszonkowego”

26 września w Zespole Szkół kończy się oficjalnie projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe”), realizowany z środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor – Kształceniei szkolenia zawodowe. Odbyła się już wizyta monitorująca, podczas której dokonano podsumowania poszczególnych działań oraz ich oceny pod… Czytaj więcej

Gra miejska „Europejski Zielony Ład”

W dn. 26 września br. uczniowie I LO w Janowie Lubelskim uczestniczyli w grze miejskiej o tematyce ekologicznej. Przedsięwzięcie było skierowane do 16 uczestników projektu Erasmus+ pn. „Europejski Zielony Ład – wyzwania dla szkolnej edukacji”. Podczas dwugodzinnej gry młodzież rywalizowała ze sobą rozwiązując zagadki zlokalizowane w czterech bazach w parku miejskim. Zadania sprawdzały znajomość założeń… Czytaj więcej

Ankieta – zachowania prozdrowotne mieszkańców powiatu janowskiego

Szanowni Państwo! Ankieta, jest w pełni anonimowa i dotyczy prozdrowotnego stylu życia i zachowań zdrowotnych mieszkańców powiatu janowskiego. Jest ona skierowana do osób w wieku 18-65 r.ż. Wyniki badania będą wykorzystane w celu przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego prowadzonego przez pracownika do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim. Dziękujemy za wszystkie… Czytaj więcej

Wernisaż 49 wystawy „Prześwietlenia”

„Prześwietlenia”  „Łemkowszczyzna jest dla jednych magiczną krainą, dla innych domem, miejscem odpoczynku, ale i miejscem bolesnych wspomnień. Jest to niewielki obszar, zagubiony gdzieś wśród gór Beskidu Niskiego na południowym pograniczu Polski. Dziś na pozór puste doliny gościły kiedyś tętniące życiem wsie. Świadkami tych wydarzeń są tylko puste sady, samotne krzyże czy kwiaty z przydomowych ogródków…. Czytaj więcej

Instrumenty dla Olek Orkiestry

Janowski Ośrodek Kultury otrzymał z Programu Rządowego – Infrastruktura domów kultury 48 400 zł.  dofinansowania na zakup instrumentów dętych dla Olek Orkiestry. Pieniądze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupimy 13 nowych bardzo dobrej klasy instrumentów: puzonów, saksofonów, fletów i trąbek. Nowe instrumenty umożliwią dzieciom i młodzieży dalszą efektywną naukę. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury… Czytaj więcej