Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim

www.sdsjanow.pl

Środowiskowy Dom pomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Janowskiego. ŚDS swoją działalność rozpoczął 1 listopada 2007 roku. Dom ten jest elementem realizowanej w powiecie janowskim strategii zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia psychicznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

ŚDS jest ośrodkiem pobytu dziennego typu A,B,C (dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych). Siedziba mieści się w Janowie Lubelskim, przy ul. Kilińskiego 30 (typ A,B). Filia (typ C) – przy ul. Zamoyskiego77. Filia powstała we wrześniu 2018 r.

ŚDS powstał, aby w jak najlepszy sposób wspierać osoby chore w ich środowisku zamieszkania. Głównymi zadaniami jest przełamywanie barier izolacji społecznej – wyjścia z domu podopiecznych oraz ograniczenie liczby hospitalizacji. Ważne też jest zwiększenie tolerancji środowiska wobec osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie. Staramy się więc jak najczęściej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym naszego i innych miast. Co roku organizowane są wyjazdy i imprezy, na których uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania oraz poznawać nowe piękne miejsca. Tylko w 2019 r. Janowski ŚDS był w Teatrze Muzycznym w Lublinie, brał udział w Spartakiadzie w Krasnymstawie, Olimpiadzie dla Osób Niepełnosprawnych w Józefowie, pojechał do Częstochowy, Bałtowa i Zamościa.

Każdy człowiek ma potrzeby, które chce zaspokajać albo o których zaspokojeniu myśli. Człowiek chory i niepełnosprawny ma jeszcze więcej takich potrzeb. Ważne miejsce wśród nich zajmują potrzeba bliskości i wsparcia, które chcielibyśmy zaspokoić. Staramy się sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, przyjaźni, aktywizować uczestników w wielu obszarach funkcjonowania społecznego. W tym roku, wspólnie z WTZ, bawiliśmy się na balu walentynkowym, obchodziliśmy wraz z innymi jednostkami Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a w gronie najbliższych obchodziliśmy Dzień Rodziny w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie. Aby wspierać naszych uczestników we wszechstronnym rozwoju w Ośrodku prowadzone są: muzykoterapia, choreoterapia, dogoterapia, pirografia. Zajęcia te pomagają stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczyć koncentrację, wyzwalać spontaniczną aktywność, doskonalić sprawność ruchową, okazywać uczucia, rozwijać samodzielność, porozumiewać się z otoczeniem, wzbogacać zasób słów, a oprócz tego, dostarczają wiele przyjemności.

Codziennie od poniedziałku do piątku podopieczni placówki mogą korzystać z zajęć w pracowniach, zajęć własnych i rozmów wspierających. Zajęcia  są układane przez terapeutów, pedagogami psychologa pod nadzorem dyrektora Ośrodka. Harmonogram jest przystosowany odpowiednio do pory roku i okoliczności, zbliżających się świąt i uroczystości ważnych dla uczestników. Wśród nich Wigilia, w której biorą udział zaproszeni goście oraz bliscy uczestników oraz imieniny czy urodziny naszych podopiecznych. Aby zajęcia były ciekawe, organizujemy warsztaty poza Ośrodkiem. W tym roku braliśmy udział w warsztatach Sztuki Ludowej w Doboszówce, warsztatach  Lepienia Garnków w Łążku Garncarskim oraz warsztatach fotograficznych w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. A żeby dostarczyć niezapomnianych wrażeń, zorganizowane były warsztaty „Jeździć każdy może”, na których każdy, bez wyjątku, prowadził samochód osobowy pod okiem instruktora.

Od 2007 roku odeszło z ŚDS na warsztaty terapii zajęciowej 13 osób i do pracy zawodowej – 10 osób.

Z usług Domu mogą korzystać pełnoletnie osoby z zaburzeniami psychicznymi, oczekujące wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań, jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej.

Janów Lubelski

ul. Kilińskiego 30

23 – 300 Janów Lubelski.

tel. 87 22 -033

Dyrektor: Joanna – Jaworska – Gumienik.