Numery telefonów


SekretariatDominika Długosz

15 8725 450       
15 8720 309

fax

15 8720 559

Wydział Organizacji, Promocji i RozwojuSekretarz Powiatu
Grzegorz Krzysztoń

15 8725 455

Panorama Powiatu Janowskiego
Alina Boś

15 8725 456

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Głód

15 8725 458

Joanna Jargiło

15 8725 457

Aneta Sosnówka
Ewelina Pachuta

15 8725 459

Anna Surtel
Anna Wiechnik

15 8725 460

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg PublicznychNaczelnik
Zbigniew Kurzyna

15 8725 463

Prawo Jazdy
Ewa Wielgomas

15 8725 462

Rejestracja pojazdów
Karolina Szczepańska-Lewandowska
Magdalena Jargiło
Stanisław Słomka
Renata Stodulska
Anna Skubik

15 8725 464

Zastępca naczelnika
Monika Graboś

15 8725 461

Wydział Edukacji i Finansów OświatyNaczelnik
Joanna Rudnicka

15 8725 511

Główny księgowy
Katarzyna Radomska

15 8725 512

Anna Kowalik

15 8725 512

Agata Paleń

15 8725 513

Wydział FinansowySkarbnik
Barbara Fuszara

15 8725 470

Jadwiga Matysek
Marzena Pyć

15 8725 471

Bożena Dudek

15 8725 472

Maria Krzos

15 8725 473

Wydział Logistyki i Gospodarki MieniemNaczelnik
Jan Wiśniewski

15 8725 476

Robert Kamiński
Dominika Wieleba

15 8725 477

Joanna Kotwica
Tomasz Ciupak

15 8725 479


Marcin Stanicki


15 8725 480

Wydział Geodezji, Kartografii i KatastruGeodeta Powiatowy – naczelnik
Grażyna Kierznowska

15 8725 489

Zastępca naczelnika
Bożena Draszek

15 8725 494

Punkt Obsługi Interesanta
Anna Kołtyś
Sylwia Hyła

15 8725 492

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Joanna Kozak
Piotr Potocki

15 8725 490

Kierownik PODGiK
Przemysław Kramski

15 8725 491

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Ewelina Kosior

15 8725 491

Anna Jargieło

15 8725 493

Ewidencja gruntów i budynków


Piotr Zielonka – gm. Janów Lubelski

15 8725 495

Aneta Machulak – gm. Chrzanów, gm. Dzwola

15 8725 496

Emilia Matysek – gm. Modliborzyce, gm. Potok Wielki

15 8725 497

Żaneta Szarama – gm. Batorz, gm. Godziszów

15 8725 498

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i RolnictwaReferat Ochrony Środowiska


Naczelnik
Andrzej Paleń

15 8725 485

Urszula Flis

15 8725 486

Ireneusz Nowak
Radosław Świątek

15 8725 487

Grzegorz Myszak

15 8725 488

Referat Budownictwa


Zastępca naczelnika
Anna Widz

15 8725 483

Andrzej Golec

15 8725 483

Ryszard Grzegórski
Marta Czubacka

15 8725 484


Samodzielne stanowisko ds. kontroli
Tomasz Krzysztoń

15 8725 481

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Janusz Mucha

15 8725 467
509 123 840

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Jerzy Rząd

15 8725 467