Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

www.szpitaljanowlubelski.pl

Szpital w Janowie Lubelskim to placówka z wieloletnią historią. Pierwsze wzmianki o szpitalu przy parafii w Białej pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku. W tym czasie szpital zmieniał formy prawne, w których funkcjonował, zmieniały się zakresy udzielanych świadczeń oraz sytuacja finansowa. Aktualnie, szpital działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Janowski.

W roku 1982 oddano do użytku budynki tzw. „nowego szpitala”. Aktualnie, część świadczeń jest udzielana pod adresem Jana Zamoyskiego 149, a niewielki zakres – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci w tzw. „starym szpitalu” pod adresem Jana Zamoyskiego 77.

Szpital ma charakter wielooddziałowy. Dysponuje 250 łóżkami. Pacjenci są hospitalizowani w 10 oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, Dziecięcym, Chorób Wewnętrznych, Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Psychiatrii, Psychogeriatrii, Rehabilitacji, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ponadto, w strukturach SP ZZOZ działają: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Dział Diagnostyki Obrazowej z pracownią USG i TK oraz laboratorium, pracujące w trybie ciągłym, Pracownia Endoskopowa, Fizjoterapia Ambulatoryjna, POZ, Ratownictwo Medyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska, Poradnia Medycyny Pracy oraz 18 poradni specjalistycznych: Neonatologiczna, Chirurgii Ogólnej, Endokrynologiczna, Urazowo-Ortopedyczna, Gastroenterologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej, Urologiczna, Kardiologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Rehabilitacyjna, Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień, Dermatologiczna.

Szpital rocznie obejmuję diagnostyką i leczeniem pacjentów zarówno z naszego, jak i ościennych powiatów. Przykładowo, za 2018 rok liczby te przedstawiały się następująco: hospitalizacje – 12,8 tys., poradnie – 48,1 tys. porad, poz (tzw. lekarz rodzinny) – 7,4 tys. porad na 1524 pacjentów, nocna i świąteczna opieka lekarska – 8 tys. przyjęć, medycyna pracy – 1500 osób, ośrodki rehabilitacji dziennej – 312 pobytów, fizykoterapia – 63,3 tys. zabiegów dla 18,8 tys. pacjentów.

W dniu 21 lutego 2020 r. w siedzibie szpitala miało miejsce oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Janowie Lubelskim”. Projekt zakłada budowę całodobowego lotniska wraz z oświetleniem i możliwością lądowania w różnych warunkach atmosferycznych. Zaplanowano także wykonanie dróg dojazdowych, ciągu pieszego, rozdzielnicy, ogrodzenia terenu, a także rejestracji lądowiska i jego zewidencjonowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Budowa farmy fotowoltaicznej jest częścią większej inwestycji obejmującej termomodernizację budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim.

Jana Zamoyskiego 149

23 -300 Janów Lubelski

tel. 15 84 – 36 – 601

Dyrektor: Renata Ciupak