Panorama Powiatu Janowskiego

„Czyń to, co możesz,
za pomocą tego, co masz,
tam, gdzie jesteś” 

Theodore Roosevelt

Od stycznia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim wydaje nową gazetę, pn.: „Panorama Powiatu Janowskiego”. Pierwszy numer, wydany w formie biuletynu, był podsumowaniem 10 lat działalności Samorządu Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Szanowni Państwo

„Panorama Powiatu Janowskiego” jest wydawana w formie miesięcznika, w ilości 2000 sztuk. Można w niej przeczytać o bieżących wydarzeniach, decyzjach, podejmowanych przez władze lokalne; są komunikaty, prezentacje ciekawych osób, związanych z powiatem, obszerne relacje z imprez i wszelkiego rodzaju uroczystości patriotyczno – kulturalnych z terenu powiatu i nie tylko. Gazeta zawiera też materiały o tematyce historycznej, wywiady, kronikę wydarzeń, mających miejsce na terenie powiatu; spełnia rolę promocyjną powiatu.

Bez wątpienia, to do Czytelników należy ocena naszej gazety. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą „Panorama Powiatu Janowskiego” będzie stanowiła źródło informacji o wszystkich gminach Powiatu Janowskiego, przedstawiając ważne sprawy z życia jego mieszkańców, dotykając problemów naszej małej Ojczyzny.

Mamy również nadzieję, że „Panorama Powiatu Janowskiego” będzie podążać z duchem czasu, a kolejne numery będą przydatne i interesujące. Materiały, przygotowane do publikacji, zamieszczane będą również na stronie internetowej Powiatu Janowskiego www.powiatjanowski.pl

Redakcja

Panorama Powiatu Janowskiego

Panorama Powiatu Janowskiego nr 2 (73) Październik-Grudzień 2021 (PDF)

Panorama Powiatu Janowskiego nr 1 (72) Marzec-Kwiecień 2021 (PDF)

Panorama Powiatu Janowskiego nr 2 (71) Listopad-Grudzień 2020 (PDF)