Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Do podstawowych zadań Komendy Powiatowej w Janowie Lubelskim należy: organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych.

Komenda prowadzi aktywną działalność w zakresie pozyskiwania sprzętu i środków pozabudżetowych. Efektem tego jest bogata baza sprzętowa, która sfinansowana została głównie ze źródeł pozabudżetowych, zwłaszcza programów unijnych. Obecnie zatrudnionych jest 47 strażaków.