Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim

www.pppjanow.szkolnastrona.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Janowie Lubelskim została powołana decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w lutym 1972 roku pod nazwą Poradnia Wychowawczo Zawodowa. Jej założycielami byli Zbigniew Siedlaczek, który jednocześnie pełnił rolę pierwszego dyrektora poradni oraz Teresa Duda – psycholog. Kolejne siedziby PWZ to ulica Wałowa, ulica Ogrodowa, Dom Nauczyciela, od grudnia 1988 r. ulica Jana Zamoyskiego 37.

W dniu 28 września 1993 r. Kurator Oświaty w Tarnobrzegu zgodnie z obowiązującymi przepisami przekształcił Rejonową Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Obecnie organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim a siedzibą poradni od 2013 r. jest wyremontowany budynek po starym szpitalu przy ulicy Jana Zamoyskiego 77. Dyrektorem poradni jest Jarosław Lenart.

Głównym celem działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest udzielanie specjalistycznej, profesjonalnej pomocy diagnostycznej terapeutycznej i konsultacyjno – doradczej dzieciom i młodzieży , a także udzielanie wsparcia rodzicom, nauczycielom i wychowawcom innych placówek na terenie powiatu janowskiego w pełnieniu funkcji, opiekuńczych i edukacyjnych.

W ramach współpracy z innymi placówkami, poradnia zajmuję się organizacją warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych, a także i wykładów zarówno w szkołach jak i na terenie i profilaktycznych, a także prelekcji i wykładów zarówno w szkołach jak i na terenie poradni.

ul. Zamoyskiego 77,

23-300 Janów Lubelski

tel: 158724041

Dyrektor: Jarosław Lenart