Opieka zdrowotna

W nagłym przypadku

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie powiatu janowskiego:

Stomatologiczna Pomoc Doraźna


Dyżury aptek 2021

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2021 roku

Dyżury nocne w dni powszednie w godz. 19.00 – 8.00, w soboty w godz. 15.00 – 24.00, całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Janowa Lubelskiego
w 2021 roku

Oraz rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Janowskiego w 2021 roku, położonych poza obszarem miasta Janów Lubelski

Rozkład godzin pracy aptek w 2021 roku


Dyżury aptek 2020

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego w 2020 roku

Dyżury nocne w dni powszednie w godz. 19.00 – 8.00, w soboty w godz. 15.00 – 24.00, całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Janowa Lubelskiego
w 2020 roku

Oraz rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Janowskiego w 2020 roku, położonych poza obszarem miasta Janów Lubelski

 

Instytucje medyczne: lokalizacja, telefon. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Jana Zamoyskiego 149
23 -300 Janów Lubelski
tel. 15 84 – 36 – 601
www.szpitaljanowlubelski.pl

NZOZ Centrum Medyczne Ani – Med
Jana Zamoyskiego 77
23 – 300 Janów Lubelski
tel. 15 87 – 17 – 504
ani-med.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
Jana Pawła II 5
23-300 Janów Lubelski
15 872 – 30 – 99

Centrum Medycyny Zabiegowej
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 04

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Janowie Lubelskim
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 15 74

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas w Modliborzycach
Józefa Piłsudskiego 63A
23-310 Modliborzyce
tel. 15 871 58 51

Domowa Opieka Medyczna „Do-Med”
Janów Lubelski Bialska 24
23-300 Janów Lubelski
tel. 22 815 20 07

Dział Rehabilitacji i Fizjoterapii
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 04

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FIZJO-MAX” filia w Janowie Lubelskim
ks. Skorupki 9
22-300 Janów Lubelski
tel. 606 513 391

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej „Żak” s.c.
Ogrodowa 20/33
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 40 15 wew. 29

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kawęczynie
Kawęczyn 1.
23-302 Kawęczyn
tel. 15 871 06 55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chrzanowie
Chrzanów 10
23-305 Chrzanów
tel. 15 875 51 03

Ośrodek Leczenia Chorób Nerek
Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 46 40

Ośrodek opieki poza szpitalnej
Jana Pawła II 5
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 30 99

Ośrodek Zdrowia w Godziszowie Pierwszym
Godziszów Pierwszy 136
23-302 Godziszów Pierwszy
tel. 15 871 15 10

Ośrodek Zdrowia w Kocudzy
Kocudza Trzecia 2
23-304 Dzwola
tel. 15 875 32 75

Ośrodek Zdrowia w Modliborzycach
Józefa Piłsudskiego 61
23-310 Modliborzyce
tel. 15 871 50 14

Ośrodek Zdrowia w Potoczku
Potoczek 140
23-313 Potoczek
tel. 15 874 02 76

Ośrodek Zdrowia w Potoku Wielkim
Potok Wielki 108
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 02 10

Ośrodek Zdrowia w Wierzchowiskach
Wierzchowiska Drugie 162
23-310 Wierzchowiska Drugie
tel. 15 871 61 13

Paramedica
14 Czerwca 71
23-300 Janów Lubelski
tel. 603 990 033

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 04

Poradnia Lekarza POZ
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 04

Poradnie Specjalistyczne
Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 843 63 61

Poradnie Specjalistyczne
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 04

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wojska Polskiego 28
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 54 00
pssejanowlubelski.pis.gov.pl

Pracownie diagnostyczne
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 04

Przychodnia lekarska „Panaceum”
Krzemień Pierwszy 226
23-304 Krzemień Pierwszy
tel. 15 875 22 57

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Jana Pawła II 5
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 30 99

Przychodnia w Janowie Lubelskim
Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 40 01

Przychodnia wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
Jana Pawła II 5
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 30 99

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 843 66 59

Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy
Jana Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 43 56

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 843 63 43

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Długa 14
23-310 Modliborzyce
tel. 533 778 5