Zarząd Powiatu

Artur Pizoń – Przewodniczący Zarządu
Zenon Zyśko – Wicestarosta
Andrzej Ciupak – Członek Zarządu
Sławomir Dworak – Członek Zarządu
Wiesław Gzik – Członek Zarządu