Zarząd Powiatu

Artur Pizoń – Przewodniczący Zarządu
Michał Komacki – Wicestarosta
Władysław Sowa – Członek Zarządu
Józef Wieleba – Członek Zarządu
Zenon Zyśko – Członek Zarządu