Wsparcie dla inwestora / Support for the investor

Zachęty inwestycyjne w Polsce / Investment incentives in Poland:

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, Adres: Chemiczna 11, 39-400 Tarnobrzeg
Telefon: 15 822 99 99

Zachęty inwestycyjne na poziomie regionalnym / Investment incentives at the regional level:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
tel.: 81 44 16 600
www.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin,
tel. 81 46 23 800
www.lawp.eu

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Artura Grottgera 2/14, Lublin 20-029,
tel. 81 470 73 39
www.lrfr-lubelskie.pl

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528-53-02,
www.lfr.lublin.pl

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski
tel.: 15 8722 652
www.lesnykrag.pl]

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 53 93,
www.barr.org.pl

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora / Regional Investor Service Center:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Grottgera 4, III piętro
20-029 Lublin
tel.: +48 (081) 537 16 51
fax: +48 (081) 537 16 37
e-mail: coi@lubelskie.pl, coie@lubelskie.pl

https://gospodarka.lubelskie.pl/