Płatności w urzędzie

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

NIP: 862-15-25-217
REGON: 830-41-36-10

Konto bankowe:

Bank Pekao S. A. o/ Janów Lubelski
Nr rachunku: 13 1240 5497 1111 0010 5520 9350