Jednorazowe postojowe dla kultury

Wykonujesz umowę-zlecenia lub dzieło w szeroko rozumianej kulturze? Od 15 stycznia możesz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Skorzystają z niego: twórcy, artyści, technicy wspomagający produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, architekci oraz osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów)…. Czytaj więcej

Szkolą przez internet z „małego ZUS”

Przedsiębiorcy pytają o „mały ZUS”, dlatego janowski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza ich na internetowe szkolenie o tym rozwiązaniu. Bez wychodzenia z domu przedsiębiorcy dowiedzą się, czy mogą skorzystać z „małego ZUS” i jak obliczyć jego wysokość. Prowadzący szkolenie pracownik ZUS wyjaśni też, jak skutecznie zgłosić się do tej ulgi. A czas na zgłoszenie ucieka –… Czytaj więcej

ZUS rozesłał rozliczenia. Wiele firm z nadpłatami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył właśnie wysyłkę informacji do firm o rozliczeniu ich ubiegłorocznych wpłat. Okazuje się, że mimo tak trudnego okresu w gospodarce, tysiące przedsiębiorców miało w ZUS nadpłatę na koniec roku. Oddział ZUS w Biłgoraju rozesłał informację o saldzie do niemal 29 tysięcy płatników składek. Aż połowa z nich (ponad 15,2 tys.) zakończyła rok… Czytaj więcej

Zasiłek na opiekę do końca ferii

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można korzystać do 17 stycznia. Został wydłużony po raz kolejny. Zasady wypłaty świadczenia za okres od 28 grudnia do 17 stycznia są takie same jak poprzednio. Zasiłek przysługuje, gdy placówka oświatowa dziecka jest zamknięta z powodu Covid-19 lub gdy działa ona w ograniczonym zakresie i nie zapewnia dziecku opieki. Dodatkowy zasiłek… Czytaj więcej

Zarejestruj umowę o dzieło w ZUS

Od 2021 roku o zawartych umowach o dzieło trzeba będzie informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Posłuży do tego krótki formularz, który będzie można wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Nowe zasady wprowadziły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Od 2021 roku ZUS ma obowiązek prowadzić ewidencję umów o dzieło. Będą one rejestrowane, ale nadal nie opłaca się od… Czytaj więcej

Budżet Województwa Lubelskiego na 2021 rok przyjęty przez sejmik województwa

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2021 rok. 19 radnych było za, 2 przeciw, wstrzymało się 10 radnych. Budżet województwa lubelskiego w liczbach: dochód: 1,2 mld zł, wydatki – 1,22 mld zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą 572,77 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2021 rok to rozbudowa dróg na kwotę 289,13 mln… Czytaj więcej

Dodatkowe postojowe dla większej liczby firm

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki, działalność obiektów sportowych – przedsiębiorcy z tych branż mogą już otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe. Wnioski składają elektronicznie w ZUS. O dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą teraz ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność pod kodami PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty… Czytaj więcej

Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – ostatnie dni na wniosek

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, jeszcze mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na bardzo korzystnych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 roku. Chodzi o osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu… Czytaj więcej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Czas oczekiwania na realizację wniosków może wynosić ponad 2 tygodnie W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Janowie Lubelskim informuje, iż realizowane będą wnioski: o zarejestrowanie pojazdu po raz pierwszy w kraju (z za granicy); o zarejestrowanie pojazdu nowego z salonu Pojazdy, które były już zarejestrowane w Polsce mogą… Czytaj więcej