ilustracja wpisu

Informacja o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych

Zgodnie z regulacjami art. 39 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Starosta Janowski informuje o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu… Czytaj więcej

Konkurs: jak przekonać seniora do bankowości?

Jak zachęcić starsze osoby do korzystania z konta w banku? Oprócz samych seniorów najlepiej wiedzą to ich wnuki. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów i studentów do udziału w konkursie. ZUS prowadzi akcję edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, by przekonać seniorów do pobierania emerytur i rent na rachunki bankowe. Konkurs dla dzieci i młodzieży to kolejna… Czytaj więcej

Emerytura na konto – dyżur telefoniczny ZUS

Seniorzy coraz częściej pobierają emerytury i renty na konta bankowe. To wygoda i bezpieczeństwo. Dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości, biłgorajski ZUS organizuje telefoniczny dyżur eksperta. Jest on częścią kampanii edukacyjnej ZUS pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. W jej ramach Zakład zachęca do pobierania świadczeń na rachunki bankowe. Zainteresowani dowiedzą się podczas dyżuru, jakie korzyści… Czytaj więcej

Dotacje z PUP na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość wsparcia – 25 tys. zł

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (VII)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP, informuję, że dysponuje funduszami na przyznanie jednorazowych środków… Czytaj więcej

Powiat janowski. Trwa spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej UE na lata 2021-2027

Przed chwilą, w sali konferencyjnej janowskiego Starostwa, rozpoczęło się spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej na lata 2021-2027 dla województwa lubelskiego. Jest to pierwsze tego typu szkolenie w powiecie janowskim, skierowane do przedstawicieli samorządów, jednostek podległych i przedsiębiorców. O „Funduszach Europejskich dla Lubelskiego” – jego najważniejszych zmianach i założeniach, formach i kierunkach, poinformują pracownicy… Czytaj więcej

Emerycie i rencisto: od września uważaj na zarobki

Ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 września zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do rent i emerytur można dorabiać, ale obowiązują określone limity, które zmieniają się co trzy miesiące. Ich wysokość zależy ściśle od przeciętnego wynagrodzenia w kraju… Czytaj więcej

Dobry Start 300+ – wypłaty i dyżury w powiecie janowskim

Prawie 950 tys. zł – tyle wynosi kwota świadczeń „Dobry Start”, wypłaconych na wyprawki dla uczniów z powiatu janowskiego. Dofinansowanie wynosi 300 zł na dziecko. Można je otrzymać raz do roku na ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Wnioski przyjmuje przez Internet Zakład Ubezpieczeń… Czytaj więcej

662 tys. zł na wyprawki szkolne w powiecie janowskim

2,1 tys. wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+” złożyli dotychczas rodzice i opiekunowie z powiatu janowskiego. Wnioski te obejmują 3,2 tys. dzieci. Od tego roku obsługą programu „Dobry Start 300+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory ZUS wypłacił uprawnionym z powiatu świadczenia na łączną kwotę 662 tys. złotych. Świadczenie na dofinansowanie wyprawki szkolnej… Czytaj więcej

Nowa perspektywa programowo – finansowa UE na lata 2021-2027 – zaproszenie na spotkanie, wtorek, 31 sierpnia 2021 roku

We wtorek, 31 sierpnia 2021 roku w sali nr 303 Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim odbędzie się spotkanie, dotyczące nowej perspektywy programowo – finansowej na lata 2021-2027 dla województwa lubelskiego.O „Funduszach Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027” – jego najważniejszych zmianachi założeniach, formach i kierunkach, opowiedzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości… Czytaj więcej

Sprawdź stan swojego konta w ZUS

Każdy ubezpieczony może już sprawdzić przez internet, jaki kapitał zgromadził na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS właśnie zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont. Zakład przygotował podsumowanie składek według stanu na 31 grudnia 2020 roku dla 22,8 mln osób. Indywidualną informację można sprawdzić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Należy wejść… Czytaj więcej