Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Załącznik do uchwały Nr 364 / 1344 / 23Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskimz dnia 31 października 2023 r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie… Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 Załącznikdo uchwały Nr 364 / 1343 / 23Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskimz dnia 31 października 2023 r. OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskimogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznegow zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejlub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegooraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Janowskiego Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy… Czytaj więcej

Raport końcowy z konsultacji na 2024Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 43 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” Uchwały Nr IV/23/11… Czytaj więcej

Nowe fundusze z przeznaczeniem na inwestycje w Powiecie Janowskim

Wczoraj późnym popołudniem na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, miało miejsce małe jednakże jakże ważne dla nas wydarzenie. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR, Powiat Janowski otrzymał 4 165 000,00 zł na modernizację budynku internatu Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. Podczas briefingu prasowego, symbolicznego… Czytaj więcej

Piknik rodzinny w Momotach Dolnych

Dnia 25 czerwca 2023 r. w Momotach Dolnych odbył się piknik rodzinny na dobry początek wakacji. Tłumnie zjawiły się całe rodziny, na dzieci i dorosłych czekał poczęstunek w formie kiełbasek z grilla i słodyczy, ufundowany przez organizatorów oraz przez Powiat Janowski. Mali mieszkańcy Momot i okolicznych wsi doskonale bawili się na dmuchańcach i w towarzystwie… Czytaj więcej