Dorabiasz do emerytury lub renty? Możesz więcej

Dobra wiadomość dla pracujących rencistów i emerytów. O ponad 200 złotych wzrósł limit dodatkowego przychodu, do którego mogą dorobić bez konsekwencji dla swoich świadczeń. Od 1 marca limit wynosi 3820,60 zł brutto miesięcznie. Taką kwotę mogą zarobić dodatkowo rencista i wcześniejszy emeryt. Jeśli przychód jest wyższy, to emerytura lub renta w danym miesiącu jest zmniejszana… Czytaj więcej

ZUS szykuje wypłaty „trzynastek” i „czternastek”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych niebawem wypłaci emerytom i rencistom tzw. trzynastki. Pewne jest także, że jesienią świadczeniobiorcy dostaną dodatkowo tzw. czternastki. Jednorazowe dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymają osoby pobierające: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. W kwietniu: trzynastka Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z… Czytaj więcej

Obrazek domyślny - herb gminy

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego VI ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa : 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa –projekty PUP informuję, że dysponuje środkami na refundację kosztów… Czytaj więcej

Zasiłek na opiekę do 14 marca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać przez kolejny okres. Z nowego rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że zasiłek przysługuje do 14 marca. Zasady korzystania ze świadczenia są takie same jak dotychczas. Zasiłek można otrzymać, gdy szkoła, przedszkole, żłobek lub inna placówka oświatowa jest zamknięta lub działa w ograniczonym zakresie z powodu Covid-19 i przez to nie… Czytaj więcej

Świadczenia z ZUS rosną o ponad 4 procent

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia rosną o ponad 4 proc. Minimalna emerytura gwarantowana jest teraz wyższa o 50,88 zł. Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz… Czytaj więcej

ZUS: zwolnienie ze składek za luty

Umorzenie składek za luty i nawet trzy wypłaty postojowego dla wybranych branż – to najnowsze zmiany w tarczy antykryzysowej obsługiwanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadziło zmiany, obowiązuje od 28 lutego. Dotyczy przedsiębiorców z ponad 40 branż, między innymi turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej czy branży fitness. Chodzi o firmy, których przychód spadł o… Czytaj więcej

ZUS ponownie wysyła na rehabilitację do sanatoriów

Sanatoria znów będą mogły przyjmować pacjentów skierowanych na rehabilitację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów pozwala ZUS-owi wznowić rehabilitację leczniczą w ośrodkach sanatoryjnych od 15 marca. Na skierowanie z Oddziału ZUS w Biłgoraju czeka obecnie ponad 660 osób, które mają już orzeczenie o potrzebie rehabilitacji. Każdy dostanie z ZUS zawiadomienie o skierowaniu do… Czytaj więcej

ilustracja wpisu

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2021 roku. Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2021 roku: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy) – wysokość środków finansowych z budżetu… Czytaj więcej

Praca na emeryturze lub rencie? Powiadom ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Do 1 marca masz czas na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści powinni powiadomić ZUS o przychodach, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe. Chodzi więc między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia, przychody z tytułu bycia… Czytaj więcej

ZUS przez internet – szkolenie dla klientów

Chciałbyś kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bezpiecznie – przez internet? Janowski ZUS przygotował szkolenie dla osób, które chcą poznać lepiej Platformę Usług Elektronicznych i e-wizyty. Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to portal, w którym można sprawdzać swoje składki, świadczenia, zwolnienia lekarskie, a także wysyłać wnioski, dokumenty i samodzielnie generować potwierdzenia danych. E-wizyta to natomiast… Czytaj więcej