Ogłoszenie dla stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie powiatu janowskiego

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124 z późn. zm., dalej również jako: u.p.p.p.) nakłada na „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania działań, których celem jest  przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Instytucjami… Czytaj więcej

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje zostaną wysyłane do końca lutego br. ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku oraz świadczeniobiorców, zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o… Czytaj więcej

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LV/426/2023 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami… Czytaj więcej