Odkryj Janowskie

 

 

 

 

 

 

 

W najcenniejszych fragmentach drzewostanu utworzono rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni ponad 4 tys. hektarów, między innymi: Imielity Ług, Lasy Janowskie, Kacze Błota, Szklarnia. Na terenach rezerwatów znajduje się około 130 gatunków rzadkich roślin, z czego 65 objętych jest ochroną prawną. Żyją tu ginące gatunki ptaków: orzeł bielik, żuraw, kania czarna, cietrzew, kraska, zimorodek, głuszec, bocian czarny. Ponadto rezerwat Szklarnia jest ostoją konika biłgorajskiego, rasowego typu konia wywodzącego się z leśnej odmiany tarpana.

Na terenie powiatu znajdują się zabytki, które warto zobaczyć: barokowy kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, gotycki kościół w Potoku Wielkim, kościół i synagoga w Modliborzycach, dawna cerkiew a obecnie kościół w Otroczu, Kościół parafialny p.w. świętej Anny w Branwi, zespoły dworskie w Potoczku i Wierzchowiskach. Warto również odwiedzić miejsca pamięci narodowej – znaczących bitew Powstania Styczniowego 1863r. w Batorzu, największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej na Porytowym Wzgórzu, złożenia broni przez żołnierzy września 1939r. w Momotach. Jednymi z ciekawszych miejsc są: uroczysko Kruczek z drogą krzyżową oraz znany w całym kraju kościółek we wsi Momoty Górne – unikatowe dzieło rąk jednego twórcy.

W społeczeństwie zachowała się żywa kultura ludowa w: gwarze, tradycyjnym budownictwie ludowym, licznych starych i nowych kapliczkach i krzyżach przydrożnych, pracowni garncarskiej w Łążku Garncarskim, a nade wszystko w zespołach obrzędowych, które wskrzeszają dawne zwyczaje związane z życiem codziennym wsi, kapelach ludowych i orkiestrach dętych.

Zapraszamy ceniących bezpieczny wypoczynek z dala od zgiełku, w gościnnej ziemi, zamieszkałej przez życzliwych ludzi.

Szlaki turystyczne piesze

Szlak Walk Partyzanckich, czerwony, długość na terenie powiatu 40 km.

Prowadzi przez kompleks Lasów Janowskiech i Lipskich, pozwala poznać najważniejsze miejsca związane z akcjami „Sturmwind I” i „Sturmwind II”, liczne miejsca pamięci narodowej i najciekawsze przyrodniczo fragmenty wielkich kompleksów leśnych, rezerwaty przyrody: „Imielity Ług”, „Lasy Janowskie”, „Szklarnia”.

Szlak Łącznikowy Batorz Porytowe Wzgórze, żółty, długośc 40 km.

Batorz, Antolin, Wierzchowiska, Bilsko, Janów Lubelski, Kruczek, Cegielnia, Szklarnia, Porytowe Wzgórze.

Prowadzi przez miejsca związane z powstaniem 1863 roku do miejsca największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej na ziemiach polskich.

Szlak – odcinek Centralnego szlaku Roztocza, niebieski, długość na terenie Powiatu 30 km

Prowadzi krawędzią Roztocza przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Od Batorza szlak prowadzi obok kopca Marcina Borelowskiego „Lelewela” (Powstanie Styczniowe 1863 r.), bukowym lasem, malowniczymi jarami. Po powodzi w sierpniu 1999 r. ziemia odsłoniła miejsca bardzo ciekawe geologiczne.

Szlak Porytowe Wzgórze – Momoty, niebieski, długość 7 km

prowadzi doliną rzeki Branew, lasem do rzeki Bukowa i kończy się we wsi Momoty.

Szlaki rowerowe

Okrężny szlak rowerowy dookoła powiatu janowskiego, zielony, długość 161 km

Janów Lubelski, Porytowe Wzgórze, Momoty, Kiszki, Ujście, Szewce, Boreczki, Kocudza, Dzwola, Łada, Chrzanów, Otocz, Zdziłowice, Batorz, Błażek, Piłatka, Antolin, Wierzchowiska, Wolica, Modliborzyce, Stojeszyn, Potoczek, Łysaków, Maliniec, Osówka, Świdry, Gwizdów, Kopczańska Góra, Łążek Garncarski, Przymiarki, Kruczek, Janów Lubelski

Prowadzi przez Kotlinę Sandomierską, krawędź Roztocza Zachodniego i Wyżynę Lubelską. Wędrówka tym szlakiem pozwala poznać najpiękniejsze tereny leśne, miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, spędzić czas z dala od zgiełku, w małych śródleśnych miejscowościach i wsiach agroturystycznych.

Edukacyjna trasa rowerowa – Janów Lubelski, Szklarnia długości 19 km

szlak glinianych garnków, długość 15 km

Janów Lubelski, Ruda, Łążek Garncarski

Trasa biegnie wzdłuż doliny rzeki Białka do ośrodka rzemiosła ludowego – Łążek Garncarski.

Wyprawa do leśnego skarbca – Janów Lubelski, Kruczek, Porytowe Wzgórze, Szewce, Ujście, Kiszki, Momoty Górne, Momoty Dolne, Łążek Ordynacki, Szklarnia, Janów Lubelski

długość 52 km

Leśny Skarbiec, prowadzi przez najciekawsze miejsca Lasów Janowskich o dużych walorach historycznych i krajobrazowych, mijając śródleśne wioski agroturystyczne.

„Zielone szkoły” dla dzieci i młodzieży

Zielone szkoły w programach 1, 2 i 5 dniowych organizuje firma MAKADAN, aktywnie współpracująca z lokalnymi organizacjami oraz z większością ośrodków wypoczynkowych w powiecie janowskim.

W ofercie posiada programy tematyczne od „Turystycznego”, „Historycznego” i „Przyrodniczego” – m. in. zwiedzanie Janowa Lubelskiego i okolic, obcowanie z przyrodą, zapoznanie z burzliwą historią Ziemi Janowskiej, imprezy integracyjne – przez programy o charakterze rekreacyjno sportowym, z możliwością spróbowania swoich sił w „Wesołej olimpiadzie”, dyscyplinach strzeleckich (łuk, broń pneumatyczna itp.), czy marszu na orientację, aż po programy „Survivalowy” i „Ekstremalny” z parkami linowymi, przejażdżkami quadami i autami terenowymi oraz przeprawami przez teren bagienny.

Aktywny wypoczynek

Tak samo jak „Zielone szkoły” dla młodzieży, organizowane są imprezy dla zorganizowanych grup firm oraz indywidualne dla dorosłych.

Każdy może aktywnie wziąć udział w programach tematycznych lub w specjalnie przygotowanych programach indywidualnych.

Szeroka oferta, od zwiedzania zabytków, poprzez wycieczki rowerowe po Lasach Janowskich, jazdę konno, wozami konnymi, quadami czy autami terenowymi, kulig, wizyty w pracowni suki biłgorajckiej i garncarza, zajęć na strzelnicy, wypraw na grzyby lub ryby, podglądania dzikiej przyrody w rezerwatach aż po zajęcia survivalowe jak przeprawy przez tereny bagniste, naukę rozpalania ognia czy budowania szałasów.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.makadan.pl

Sporty zimowe

W Gminie Batorz od 2005 roku działa ośrodek narciarski:

Ośrodek Narciarski „Wotex” w Batorzu
Batorz Drugi 102
tel. 015 874 50 28

Szczegóły znaleźć można na stronie: http://www.wotex.pl/

Dla narciarzy przygotowano trasy liczące około 480 metrów lub blisko 800-metrową trasę widokową przez las. Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany, ratrakowany. Na miejscu znajduje się: barek, wypożyczalnia nart oraz ośla łączka dla początkujących z małym wyciągiem. Przygotowano też wyciąg do snowtubingu.

Natomiast w 2006 roku ruszył ośrodek narciarski w Gminie Chrzanów:

Narciarski Raj „Skała” u Rzetelskiego w Chrzanowie
tel. 602676900 oraz e-mail rzetelski@nartraj.pl

Przygotowano dwie trasy położone obok siebie: czarna o długości 420 metrów i czerwona o długości 500 metrów. Dla początkujących przygotowana jest trasa o długości 80 metrów o bardzo małym nachyleniu. Trasy obsługują wyciągi. Stok jest sztucznie naśnieżany, oświetlany i ratrakowany.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.nartraj.pl/

Turystyka konna:

Ośrodek Hipoterapia „Karino” zajmujący się nauką jazdy konnej, jazdą rekreacyjną, hipoterapią, organizacją rajdów, wycieczek krajoznawczych, zimą kuligów.

ul. Turystyczna 2
tel. 015 872 02 70

Turystyka wodna:

Na terenie powiatu nie ma rzek, na których moża by było uprawiać turystykę. Jedyną możliwość stwarza 40-hektarowy zalew położony w granicach miasta Janowa, wokół którego usytuowane są sezonowe ośrodki wypoczynkowe oraz całoroczny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Duo”.

Klub Żeglarski ZEFIR w Janowie Lubelskim

Klub Żeglarski ZEFIR w Janowie Lubelskim został założony w 1978 r., jako Klub przy Fabryce Maszyn w Janowie Lubelskim. Klub został zarejestrowany w Tarnobrzeskim Okręgowym Związku Żeglarskim – przez co wszedł do struktur Polskiego Związku Żeglarskiego. Po zmianach podziału administracyjnego w kraju – od 1999 r. Klub został wpisany do rejestru Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Od 2000 r. Klub przestał być Klubem przyzakładowym przy FMJ i po zmianie Statutu został stowarzyszeniem prawnym zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym.

Klub jest stowarzyszeniem prawnym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Klub jest członkiem Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i znajduje się w strukturach Polskiego Związku Żeglarskiego.

Siedzibą Klubu jest Przystań nad Zalewem Janowskim.

Klub prowadzi szkolenia wstępne, szkolenia doskonalące z „manewrówki”, rejsy po Zalewie Janowskim.

Wypożyczalnie sprzętu: OS-W „Duo”, OSiR „Zalew”.