Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim

www.powiatjanowski.pl/orw

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim powołano do życia w 2013 r. Do placówki uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością i realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny. Od września 2016 r. prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do chwili podjęcia nauki w szkole.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie  dzieci i młodzieży do udziału w życiu społecznym poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie w miarę możliwości niezależności od innych osób w życiu codziennym. Placówka zapewnia udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych oraz zajęciach specjalistycznych, takich jak: terapia logopedyczna, psychologiczna, widzenia, integracji sensorycznej, behawioralna i umiejętności społecznych. Prowadzi również nauczanie indywidualne w domu wychowanków. W Ośrodku funkcjonuje dziewięć grup, z których każda prowadzona jest przez nauczyciela-wychowawcę ze wsparciem jednego lub dwóch opiekunów. Grupy liczą od 3 do 4 osób w zależności od wieku i rodzaju niepełnosprawności. Na początku działalności w Ośrodku edukacją objęto 22 wychowanków. Obecnie, ich liczba wzrosła do 38. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest dodatkowon 18 dzieci . Kad rę  Ośrodka stanowią oligofrenopedagodzy, psycholog, neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog i terapeuci integracji sensorycznej. Placówka współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci, dzięki czemu wychowankowie korzystają z codziennych zabiegów fizjoterapeutycznych.

Formą wspomagania rozwoju psychofizycznego wychowanków, u których nie wykształciła się mowa, są urządzenia służące do komunikowania się z otoczeniem, np. tablety z programem MÓWik, program Boardmaker, syntezatory mowy.

Ośrodek posiada specjalistyczne, bardzo dobrze wyposażone, stale wzbogacane pracownie: Salę Doświadczania Świata, Salę Integracji Sensorycznej i terapii widzenia. Wciąż poszerzana jest oferta zajęć w placówce. Ośrodek zapewnia możliwość uczestniczenia w zajęciach hydroterapii na basenie. Od roku 2015 systematycznie prowadzone są zajęcia z rytmiki, a od 2017 r. z dogoterapii. W trosce o rozwój duchowy wszyscy mają możliwość udziału w lekcjach religii.

Wychowankowie na miarę swoich potrzeb i możliwości uczestniczą w życiu społecznym. Wychodzą do urzędów, instytucji, zakładów pracy, sklepów. Do placówki zapraszani są też ludzie szeroko pojętej kultury, sztuki i różnych dziedzin życia. W ramach współpracy z rodzicami organizowane są warsztaty i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, a w 2018 r. powołano grupę wsparcia, prowadzoną przez doświadczonego psychologa, współpracującego z Ośrodkiem.

Placówka poza swoją statutową działalnością prowadzi kampanię informacyjną, dotyczącą różnych form niepełnosprawności. Organizuje warsztaty i konkursy dla uczniów szkół powiatu janowskiego, dotyczące alternatywnych metod komunikacji. Przygotowuje obchody Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Międzynarodowego Dnia Białej Laski oraz Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

Od roku 2016 Ośrodek stał się inicjatorem i głównym organizatorem obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem wydarzenia jest integracja osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, wychowawców, opiekunów ze społecznością lokalną. Pod hasłem 100/100 niepełnosprawni? NIEPODLEGLI! Placówka włączyła się w 2018 r. w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy postrzega każdego wychowanka jako pełnoprawnego członka naszego społeczeństwa. Szanuje jego potrzeby i indywidualne tempo rozwoju. Dostrzega jego potencjał, rozwija zdolności i zainteresowania. Podmiotowe, indywidualne podejście do każdego wychowanka zyskuje uznanie w coraz szerszych kręgach, co przekłada się na zainteresowanie placówką poza powiatem janowskim.

Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 77

23 – 300 Janów Lubelski

tel. 15 8431 420

Dyrektor: Iwona Miśkiewicz – Rachwał