Dlaczego warto tu inwestować

Powiat Janowski to doskonałe miejsce do inwestowania. Położony jest w południowo – wschodniej części Polski, na skrzyżowaniu ważnych traktów komunikacyjnych, dróg krajowych 19 i 74, a w najbliższej przyszłości drogi ekspresowej s19. Na etapie planowania przebiegów tras jest również budowa obwodnic miasta Janowa Lubelskiego i Dzwoli w ciągu drogi krajowej 74. Złożono również projekt budowy linii kolejowej łączącej powiat janowski z Lublinem, a w dalszej perspektywie z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Ziemia Janowska to miejsce gdzie dba się o rozwój przedsiębiorczości. Na terenie powiatu istnieje oddział Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wisłosan, która obecnie działa pod szyldem Agencji Rozwoju Przemysłu. Utworzone zostało również Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie, które udziela przedsiębiorcom wszelkiej możliwej pomocy.

Lokowaniu inwestycji sprzyjają również stosunkowo niskie ceny gruntów i nieruchomości. Oświata powiatowa również, staje naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, kształcąc m.in. przyszłych mechaników, informatyków, budowlańców, handlowców i kucharzy.

Po pracy Powiat Janowski ma również wiele do zaoferowania. Położenie w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” sprzyja różnym formom aktywności na świeżym powietrzu, między innymi turystyce rowerowej i konnej. Dodatkowo, nad Zalewem Janowskim znajduje się Park Rekreacji ZOOM NATURY, gdzie całe rodziny znajdą coś dla siebie.

Wybierz Powiat Janowski – miejsce, gdzie tradycja łączy się
z nowoczesnością.