Formularze Elektroniczne

Poniżej możliwe są do pobrania niektóre gotowe druki w formacie PDF i DOC do własnego wydrukowania i wypełnienia:  

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności:


Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:  • Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – (PDF 88KB)(DOC 95KB)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego czy przedmiotowa/e działka/i objęta/e jest/są uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – (PDF 136KB)(DOCX 16KB)
  • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia – (PDF 58KB)(DOC 48KB)
  • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb – (PDF 43KB)(DOC 18KB)
  • Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej – (PDF 87KB)(DOC 69KB)
  • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – (PDF 58KB)(DOC 33KB)
  • Wydawanie kart wędkarskich – (PDF 60KB)(DOC 42KB)
  • Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej – (PDF 67KB)(DOC 47KB)

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych: