Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim obejmuję miasto Janów Lubelski, Modliborzyce oraz sąsiednie gminy. Dodatkowo funkcjonują Posterunki Policji w Godziszowie i Modliborzycach. Posterunek Policji w Godziszowie obejmuję swoim działaniem teren gminy Batorz, Chrzanów i Godziszów. Posterunek policji w Modliborzycach obejmuję swym działaniem miasto i gminę Modliborzyce oraz Potok Wielki. Teren gminy Janów Lubelski oraz Dzwolę obejmuję KPP.

W latach 2008 – 2015 wykonano remont wewnętrzny budynku komendy. Dodatkowo w 2015 r. przeprowadzono termomodernizacje posterunku w Modliborzycach. Na przestrzeni lat komenda i podległe jej posterunki zmodernizowały zarówno sprzęt techniczny, teleinformatyczny jak również środki transportu. Fundusze na zakup tego sprzętu pozyskano z Funduszu Policyjnego oraz ze środków przekazanych przez samorządy.

Komenda składa się z dwóch wydziałów: Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Wydział Kryminalny.

Podstawowym zadaniem policjantów Zespołu Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.  Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).

Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępów i osób zaginionych. Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Posterunkami Policji w Godziszowie i Modliborzycach. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności: rozboje, morderstwa, oszustwa.

Obecnie na etacie zatrudnionych jest 77 funkcjonariuszy.

Jana Zamoyskiego 92

23 – 300 Janów Lubelski

tel. 47 81 552 10

Komendant: Szymon Mroczek