Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BezpieczeństwaJanusz Mucha


15 8725 467
509 123 840


Adres


ul. Zamoyskiego 59
23-310 Janów Lubelski


Fax


15 8725 452


Email


kryzysowy@powiatjanowski.pl
jmucha@powiatjanowski.pl