Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2822L Zofianka Górna – Zofianka Górna w m. Zofianka Górna

Zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2822L Zofianka Górna – Zofianka Górna w m. Zofianka Górna” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 1 272 819,56 zł

Całkowita wartość inwestycji/koszty kwalifikowalne/: 1 591 024,46 zł

W ramach realizowanego zadania planuje się budowę drogi dla pieszych przez miejscowość Zofianka Górna w gm. Janów Lubelski, po prawej stronie jezdni na długości 1 280 mb i szerokości 1,8m.

W ramach zadania zostanie wykonane n/w roboty:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty rozbiórkowe,
  3. roboty ziemne,
  4. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej,
  5. zjazdy do posesji i na drogi publiczne,
  6. umocnienie rowu odwodnieniowego,
  7. regulacja urządzeń podziemnych i usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od listopada 2023r. a jego zakończenie zaplanowano na lipiec 2024r.