Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”

Beneficjent: Powiat Janowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 146 370,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE (EFRROW): 79 006,00 zł

Okres realizacji inwestycji: 2021-2022 r.


Cel operacji i przewidywane wyniki
Celem operacji jest rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

W wyniku realizacji projektu powstanie teren o charakterze ogólnodostępnym. Operacja przyczyni się bezpośrednio do poprawy atrakcyjności obszaru objętego ww. inwestycją, co stanowi ważny cel dla rozwoju tego obszaru. Ogólnodostępny teren rekreacyjny będzie miejscem przeznaczonym zarówno do aktywnego jak i biernego wypoczynku na świeżym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych, a korzystanie z niego będzie bezpłatne co pozwoli na szerszy dostęp lokalnej społeczności.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:
zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, w ramach którego wykonana będzie instalacja oświetleniowa, utwardzenie terenu z kostki brukowej, montaż urządzenia do ćwiczeń street workout, montaż elementów małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz nasadzenia zieleni.
Dodatkowo przy współudziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej równolegle realizowany będzie szerszy zakres prac tj. budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z wyposażeniem sportowym.


Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych firmie „And – Bud” Sp. z o.o. z Andruszkowic z powiatu sandomierskiego.


Stan prac – kwiecień 2022 r.


Stan prac – maj 2022 r.


Oddanie inwestycji do użytku – czerwiec 2022 r.


Uroczyste otwarcie – 1 września 2022 r.