Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”

Beneficjent: Powiat Janowski

Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dofinansowanie ze środków UE (EFRROW): 79 006,00 zł

Zadanie inwestycyjne dofinansowane również przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu ,,Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”.
Wartość dofinansowania ze środków FRKF: 397 500,00 zł

Cel operacji i przewidywane wyniki:

Celem operacji jest rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

W wyniku realizacji projektu powstanie teren o charakterze ogólnodostępnym. Operacja przyczyni się bezpośrednio do poprawy atrakcyjności obszaru objętego ww. inwestycją, co stanowi ważny cel dla rozwoju tego obszaru. Ogólnodostępny teren rekreacyjny będzie miejscem przeznaczonym zarówno do aktywnego jak i biernego wypoczynku na świeżym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych, a korzystanie z niego będzie bezpłatne co pozwoli na szerszy dostęp lokalnej społeczności.

Zakres prac:

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” wykonana zostanie część ww. inwestycji tj. zagospodarowanie terenu, w ramach którego wykonana będzie instalacja oświetleniowa, utwardzenie terenu z kostki brukowej, montaż urządzenia do ćwiczeń Street Workout, umieszczenie elementów małej architektury w tym: ławki z oparciem, kosze na śmieci, oraz stojaki na rowery oraz nasadzenia zieleni.

Okres realizacji inwestycji: 2021-2022 r.