Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

flaga polski oraz herb

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW MINISTRA SPORTU
I TURYSTYKI POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa programu:  „Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej  Infrastruktury Sportowej- Edycja 2021”

Nazwa projektu:Budowa boiska wielofunkcyjnego i street workout przy I Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim”

Beneficjent: Powiat Janowski

Wartość dofinansowania: 388 385,00 zł  

Całkowity koszt inwestycji: 776 770,00 zł

Termin realizacji: 2021-2022

Cel projektu: Celem realizowanego projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Jako obiekt ogólnodostępny i niekomercyjny jednocześnie służył będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Realizacja przedmiotowej inwestycji służyć będzie propagowaniu sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez m.in. organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie sportu i rekreacji.

Zakres przedsięwzięcia : W wyniku realizacji projektu powstanie w pełni wyposażone wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową  o wymiarze całkowitym 44,0 m x 22,0 m. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną o wym. 40,0 m x 20,0 m,  2 boiska do siatkówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o wym. 18,0 x 9,0 m oraz 2 boiska do piłki koszykowej (wpisane w boisko do piłki ręcznej) o wym. 21,0 m x 15,0 m. Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie odpowiednio w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych tj.: 2 kpl. bramek do piłki ręcznej, kosze do gry w koszykówkę wraz z osłoną na słupki – 4 kpl. oraz zestaw do gry w siatkówkę – 2 kpl. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem z piłko-chwytów  wys. 4.1 m, pełniącego rolę zabezpieczenia oraz parawanu wyłapującego piłki. W ogrodzeniu z piłko-chwytów będzie zamontowana brama o wym. 2,5 m x 2,0 m oraz furtka o wym. 1,2 m x 2,0 m. Ponadto wykonany będzie system odwadniający w postaci sieci drenarskiej, który pozwoli na odprowadzenie wód opadowych przez główny kanał zbiorczy biegnący poprzek płyt boiska do studni chłonnej. Zostanie wykonana instalacja oświetleniowa zawierająca 6 szt. masztów oświetleniowych wysokości 10 m, na których zamocowane będą projektory metalohalogenkowe.
W ramach realizacji przedsięwzięcia  zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmujące budowę ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury tj.: kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki z oparciem oraz montaż urządzenia do ćwiczeń street workout.

Grupy docelowe: Przedsięwzięcie będzie realizowane przy szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez Powiat Janowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w centrum miasta Janowa Lubelskiego.
Główną grupą odbiorców korzystających z obiektu będą uczniowie uczęszczający do przyległej szkoły. Jako obiekt ogólnodostępny skierowany jest również do całej społeczności lokalnej nie tylko Gminy Janów Lubelski,  ale także całego Powiatu Janowskiego. Boisko wraz z częścią rekreacyjną zapewni brakującą przestrzeń aktywności sportowej i rekreacji dla lokalnej społeczności. Lokalizacja obiektu zapewni wygodny dostęp do obiektu wszystkim zainteresowanym, którzy chcą realizować i rozwijać swoje pasje,  a miasto zyska obiekt poprawiający jego estetykę i wizerunek.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane również ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Dofinansowanie ze środków UE (EFRROW): 79 006,00 zł


Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych firmie „And – Bud” Sp. z o.o. z Andruszkowic z powiatu sandomierskiego.


Stan prac – kwiecień 2022 r.


Stan prac – maj 2022 r.


Oddanie inwestycji do użytku – czerwiec 2022 r.


Uroczyste otwarcie – 1 września 2022 r.