Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa programu: Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej  Infrastruktury Sportowej

Nazwa projektu: ,,Budowa  hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”

Wartość dofinansowania: 3 782 400,00 zł  

Całkowity koszt inwestycji: 7 577 889,00 zł

Termin realizacji: 27.12.2017 r. – 31.08.2022 r.

Cel projektu:

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Jako obiekt ogólnodostępny jednocześnie służył będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Nowoczesna hala sportowa będzie obiektem dostosowanym dla osób w różnym wieku oraz osób niepełnosprawnych.

Zakres przedsięwzięcia:      

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie nowej hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Hala sportowa wraz z zapleczem połączona będzie
z funkcjonującym budynkiem dydaktycznym łącznikiem. Obiekt będzie przeznaczony na cele oświaty i wychowania. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych: szerokość 27 m i długość 44,30 m, wymiary wewnętrzne: szerokość 26 m, długość 44 m
i wysokość 8,16 o powierzchni użytkowej 1142,60 m2 oraz zaplecze hali o wymiarach zewnętrznych: szerokość 11 m i długość 46,75 m jako obiekt dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym wraz z przewiązką przykrytą stropodachem niewentylowanym. Obiekt będzie niepodpiwniczony w technologii murowanej o dachu wielospadowym. Nad przewiązką zaprojektowano płaski dach żelbetowy. Powierzchnia zabudowy całego budynku 1785,04 m2, powierzchnia użytkowa całkowita:2088,39 m2, kubatura całego budynku: 18 500 m3.
Na parterze będą się znajdować: główna sala sportowa, dwie sale przeznaczone na siłownie, korytarze, klatka schodowa, sanitariaty, natryski, kotłownia, pokój trenera, pomieszczenie socjalne i porządkowe. Na I piętrze będą się znajdować: 4 sale: do gimnastyki, do fitness,
do tenisa i do sportów walki, korytarze, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze
i porządkowe.  Ponadto obiekt zostanie wybudowany w technologii o podwyższonym standardzie energooszczędności, przez co zużycie energii zostanie zmniejszone o 30%. Obiekt będzie wyposażony w  System Zarządzania Inteligentnego (BMS), umożliwiający kontrolę zużycia  energii oraz sterowanie działaniem instalacji, tak aby utrzymać zużycie energii na racjonalnie niskim poziomie.  Budynek będzie zaopatrzony  w następujące instalacje: instalację c.o.(w tym oddzielna kotłownia gazowa) instalację gazową, instalację wod.-kan., wentylację nawiewno – wywiewną  z odzyskiem ciepła, elektryczną: oświetlenia ogólnego  LED oraz ewakuacyjnego, komputerową, gniazdową, monitoringu, wykrywania pożaru, komputerową  nagłośnienia, odgromową i windy, instalację solarną (5 szt. kolektorów płaskich), instalację fotowoltaiczną (57 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku). Planuje się przebudowę przyłącza wodociągowego i budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu: roboty ziemne, nawierzchnie z kostki brukowej z obrzeżami, posadzone krzewy
i założone trawniki oraz zamontowane ławki parkowe. Zostanie zakupione wyposażenie sportowe m.in. kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej. 

Grupy docelowe:

Grupami docelowymi do których skierowana jest przedmiotowa inwestycja są przede wszystkim uczniowie szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat – Zespół Szkół 
w Janowie Lubelskim oraz lokalna społeczność powiatu janowskiego.

W ramach realizacji projektu powstanie w pełni wyposażona nowoczesna hala sportowa,
z której korzystać będzie można niezależnie od warunków atmosferycznych. Jako obiekt ogólnodostępny przyczyni się do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, oraz do stworzenia warunków do czynnego i biernego wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.

Przedsięwzięcie: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim” dofinansowane również ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu Priorytetowego  3.1 ,,Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.”
Forma dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
dotacja oraz pożyczka.   

  • wysokość dotacji: 1 591 706,00 zł
  • wysokość pożyczki: 1 591 706,00 zł

Dofinansowanie z Gminy Janów Lubelski: 500 000,00 zł


Dokumentacja fotograficzna obrazująca postęp prac:


Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – stan na koniec marca 2021 r.


Stan prac – kwiecień 2022 r.


Oddanie inwestycji do użytku – sierpień 2022


Uroczyste otwarcie hali – 2 września 2022