Gmina Dzwola

Gmina Dzwola leży w zachodniej części powiatu janowskiego. Największa gmina powiatu zajmuje 203km2 , z czego blisko 60% zajmują lasy. W 17 wsiach żyje 7 tys. osób. Odległość od Janowa 12km, od Lublina 92km. Wszystkie szkoły w gminie mają sale gimnastyczne, jedna – w Kocudzy halę sportową. Gmina interesująca etnograficznie – dobrze zachowana specyficzna gwara, kulturalnie – liczące się zespoły śpiewacze, kapele, muzycy. Bogactwo walorów przyrodniczych, krajobrazowych, przepiękny kompleks leśny oraz kultywowanie tradycji ludowych powodują, że planowany kierunek rozwoju to agroturystyka i produkcja zdrowej żywności.

Urząd Gminy Dzwola
23-304 Dzwola
tel. (15) 87-52-215, fax 87-52-223
http://www.dzwola.lubelskie.pl