Gmina Modliborzyce

Gmina leżąca na pograniczu trzech regionów: Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia 153km2, 7,9 tys. mieszkańców w 24 wsiach. Przez teren gminy przebiega droga krajowa „19”, odległości: od Janowa 8 km, od Lublina 72 km. Własna nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Gmina o dużych walorach turystycznych – malownicze krajobrazy, stawy śródleśne, unikalne źródła wzdłuż rzeki Sanny, bogactwo flory i fauny, zabytki kultury materialnej.

Urząd Gminy w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce
tel. (15) 87-15-079, fax 87-15-068
http://www.modliborzyce.pl