Gmina Potok Wielki

Gmina położona w północno – zachodniej części powiatu janowskiego, graniczy z Województwem Podkarpackim. Obszar 98km2 zamieszkuje 5,4 tys. osób w 18 wsiach. Odległość od Janowa 20km, od Lublina 75km. W lesistej południowej części gminy prowadzona jest gospodarka rybacka – 876ha stawów. W gminie znajduje się jedyny w powiecie Zespół Szkół Rolniczych w gospodarstwie podworskim rodziny Przanowskich. Walory turystyczne: krajobraz niezmieniony kulturowo, malowniczo położone tereny, możliwość uprawiania turystyki aktywnej – szlaki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, zabytki.

Urząd Gminy w Potoku Wielkim
23-313 Potok Wielki
tel. (15) 87-40-206, 87-40-216 fax 87-40-204
http://www.potokwielki.pl