Konserwacja, docieplenie i odnowa deski elewacyjnej ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Momotach Górnych


Zadanie pn. „Konserwacja, docieplenie i odnowa deski elewacyjnej ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Momotach Górnych” współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I

Całkowita wartość  zadania: 150 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 147 000,00 zł

Termin realizacji: 2024 r.

Cele projektu:

Głównym celem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych jest powstrzymanie procesów niszczenia zewnętrznej elewacji kościoła.

Dzięki podjętym pracom zostanie odrestaurowany zabytkowy kościółek, który stanowi jeden z kluczowych elementów na mapie zabytków Powiatu Janowskiego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/724.

Prace, które będą wykonane podczas realizacji projektu:

  • demontaż starej elewacji drewnianej i listew nośnych,
  • demontaż membrany wiatroizolacyjnej ściennej wraz z izolacją termiczną,
  • oczyszczenie, zabezpieczenie preparatami impregnacyjnymi, ogniochronnymi oraz wykonanie drobnych napraw istniejącego szalunku ściennego (elementy odkryte podczas prac rozbiórkowych),
  • montaż listew nośnych wraz z izolacją termiczną z wełny mineralnej,
  • wykonanie nowej izolacji paroprzepuszczalnej z membrany wiatroizolacyjnej,
  • montaż nowej deski elewacyjnej,
  • położenie impregnatu wykończeniowego w kolorze analogicznym do oryginału.

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy nr 4/2024 z dn. 10.05.2024 r. na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Janowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pomiędzy Powiatem Janowskim a Beneficjentem dotacji – Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wojciech Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych.


Podpisanie umowy na udzielenie dotacji dla parafii pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych