Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Inwestycja dotyczy modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim. W ramach powyższego zadania będą wykonane następujące prace:

  • mycie i czyszczenie elewacji,
  • odbicie i usunięcie tynku z miejsc zarysowanych i spękanych,
  • gruntowanie powierzchni elewacji,
  • wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na całej powierzchni elewacji,
  • demontaż i montaż profili elewacyjnych oraz części boniowania naroży ścian,
  • wykonanie nowej zaprawy tynkarskiej na całej powierzchni elewacji,
  • malowanie boniowania,
  • remont balkonów.

Celem inwestycji jest poprawa wyglądu elewacji budynku oraz zmniejszenie strat energii cieplnej.

Realizacji inwestycji – rok 2022.