Projekt „Cyfrowy Powiat”

Powiat Janowski realizuje projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności  na zagrożenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 135 426,00 zł

Okres realizacji projektu: 2022-2023


Głównym celem projektu jest  wsparcie rozwoju cyfrowego w Starostwie Powiatowym
w Janowie Lubelskim oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki.

W ramach realizacji projektu, Powiat Janowski zakupił 26 zestawy komputerowe z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym w całości sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach umowy zostanie również przeprowadzona dokładna diagnoza cyberbezpieczeństwa w celu sprawdzenia dotychczasowo stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Janowskie Lubelskim .

Wprowadzenie wszystkich rozwiązań podniesie poziom bezpieczeństwa systemów i sieci, umożliwi bezpieczną pracę z wykorzystaniem zakupionych zestawów komputerowych
z jednoczesną minimalizacją prawdopodobieństwa wycieku danych. Efektem wprowadzonych rozwiązań będzie również podniesienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania urzędu. Dzięki realizacji Projektu doposażono 26 stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym
w Janowie Lubelskim.