Projekty EFS


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Wsparcie działań związnych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach opieki społecznej

Liderzy kooperacji

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym