Przebudowa dróg powiatowych nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga od km 0+009 do km 2+469 i nr 2824L Dzwola – Zdzisławice od km 0+000 do km 0+647

Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga od km 0+009 do km 2+469 i nr 2824L Dzwola – Zdzisławice od km 0+000 do km 0+647” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 8 824 009,96 zł

Całkowita wartość inwestycji/koszty kwalifikowalne/: 14 706 683,27 zł

W ramach realizowanego zadania planuje się przebudowę dwóch dróg powiatowych o łącznej długości 3 107 m.

Droga nr 1 – przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga od km 0+009 do km 2+469

W ramach zadania zostaną wykonane n/w roboty:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty rozbiórkowe,
 3. roboty ziemne,
 4. elementy odwodnienia,
 5. wykonanie podbudowy jezdni,
 6. wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,
 7. przebudowa chodników i parkingu,
 8. przebudowa zjazdów do posesji,
 9. oznakowanie pionowe i poziome wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych .

Droga nr 2 – przebudowa drogi powiatowej nr 2824L Dzwola – Zdzisławice od km 0+000 do km 0+647

W ramach zadania zostaną wykonane n/w roboty:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty rozbiórkowe,
 3. roboty ziemne,
 4. elementy odwodnienia,
 5. wykonanie podbudowy jezdni,
 6. wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,
 7. przebudowa zjazdów do posesji,
 8. oznakowanie pionowe i poziome.

Harmonogram zadania

Zadanie realizowane będzie od stycznia 2024r. a jego zakończenie zaplanowano na listopad 2024r.