„Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza od km 0+905 do km 2+014 ”

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek w zakresie budowy chodnika i utwardzonego pobocza od km 0+905 do km 2+014 ” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia – PGR

Kwota dofinansowania: 627 200,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 724 347,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę 1,1 km odcinek drogi powiatowej nr 2804L w msc. Kolonia Zamek i Wolica Kolonia. W ramach inwestycji zamierza się w szczególności wykonać następujące roboty budowlane: chodnik i utwardzone pobocze z kostki brukowej betonowej, zjazdy gospodarcze i publiczne, przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz inne konieczne do wykonania roboty związane z budową chodnika i utwardzonego pobocza.

Cele projektu:

Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi sytuację mieszkańców miejscowości, zwiększając bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od czerwca 2023r. a jego zakończenie planowane jest w listopadzie 2023r.

ZDP w Janowie Lubelskim