Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska w lokalizacji od km 12+800 do km 15+313 i od km 15+435 do km 16+081

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta turobińska w lokalizacji od km 12+800 do km 15+313 i od km 15+435 do km 16+081” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 7 486 925,00 zł

Całkowita wartość inwestycji/koszty kwalifikowalne: 13 302 359,34 zł

W ramach realizowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2808L w dwóch odcinak o łącznej długości 3 159 m.

Odcinek nr 1 – przebudowa drogi powiatowej nr 2808LL od km 12+800 do km 15+313

W ramach zadania zostaną wykonane n/w roboty:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty rozbiórkowe,
 3. przepusty,
 4. odwodnienie – kanalizacja deszczowa,
 5. roboty ziemne,
 6. krawężniki, obrzeża, ścieki,
 7. jezdnia,
 8. zatoki autobusowe,
 9. zjazdy,
 10. chodniki,
 11. pobocza,
 12. umocnienie rowów,
 13. roboty wykończeniowe
 14. urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Odcinek nr 1 – przebudowa drogi powiatowej nr 2808LL od km 15+435 do km 16+081

W ramach zadania zostaną wykonane n/w roboty:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty rozbiórkowe,
 3. przepusty,
 4. odwodnienie – kanalizacja deszczowa,
 5. roboty ziemne,
 6. krawężniki, obrzeża, ścieki,
 7. jezdnia,
 8. zjazdy,
 9. chodniki,
 10. pobocza,
 11. umocnienie rowów,
 12. roboty wykończeniowe
 13. urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Harmonogram zadania

Zadanie realizowane będzie od marca 2024r. a jego zakończenie zaplanowano na grudzień 2024r.