Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 2+050 do km 7+505

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj. w lokalizacji od km 2+050 do km 7+505” dofinansowane jestze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 3 773 360,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 716 701,00

W ramach wnioskowanego zadania przebudowano drogę powiatową nr Modliborzyce – Gwizdów – gr. woj długości 5 455 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej wynosi 5,50 m (2 pasy ruchu po 2,75 m każdy).

W ramach wnioskowanego zadania:

  1. przebudowano drogę powiatową na długości 5 455 mb,
  2. wykonano nową podbudowę oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. wykonano pobocza gruntowe ulepszone materiałem kamiennym na szerokości 0,75 m,
  4. odtworzono istniejące rowy odwodnieniowe oraz przebudowano przepusty pod jezdnią i na zjazdach,
  5. przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi,
  6. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany był od września 2021r. do czerwca 2022r.

ZDP w Janowie Lubelskim