„Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w lokalizacji od km 0+010 do km 0+680” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w lokalizacji od km 0+010 do km 0+680” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 1 244 690,85 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 849 078,94 zł

W ramach realizowanego zadania planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa długości  670 mb.

Podstawowa szerokość asfaltowej jezdni drogi powiatowej będzie wynosić 6,00m (2 pasy ruchu po 3,0 m każdy).

W ramach zadania zamierza się:

  1. przebudować jezdnię na długości 670 mb,
  2. wykonać nową podbudowę i nawierzchnię z betonu asfaltowego,
  3. przebudować chodniki,
  4. wybudować ciąg pieszo-rowerowy
  5. przebudować przejścia dla pieszych,
  6. przebudować skrzyżowania z drogami publicznymi,
  7. wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji ruchu.

Ponadto zadanie obejmuje usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, regulację wysokościową studzienek i sieci infrastruktury technicznej , itp.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od czerwca 2023r. a jego zakończenie zaplanowano na grudzień 2023r.

ZDP w Janowie Lubelskim