Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci wraz z przebudową dojazdów i chodników ” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn. „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci wraz z przebudową dojazdów i chodników ” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania: 1 219 231,31 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 319 231,31 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę mostu zlokalizowanego na rzece Biała w miejscowości Rataj Ordynacki w gm. Godziszów.  W ramach inwestycji zamierza się wykonać następujące roboty budowlane: rozebrać płytę pomostu wraz z kapami chodnikowymi, rozebrać ustrój nośny, wykonać nowy ustrój nośny zespolony z płytą pomostową, wykonać ścianki zapleczne, płytę przejściową, odwodnienie płyty pomostowej wraz z izolacjami, nowe kapy chodnikowe oraz obsadzić deski gzymsowe, zamontować bariero poręcze  na obiekcie, wykonać korektę drogi na dojeździe do mostu, wyremontować i przebudować dojścia do mostu (chodniki przed i za mostem). Inwestycja niezmiernie ważna dla mieszkańców powiatu janowskiego oraz dla układu komunikacyjnego regionu.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od grudnia 2022r. a jego zakończenie planowane jest we wrześniu 2023r.

ZDP w Janowie Lubelskim