„Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472”

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Kwota dofinansowania: 2 364 634,91 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 729 269,82 zł

W ramach realizowanego zadania planuje się remont drogi powiatowej nr Szklarnia – Flisy długości  4 669 mb.

W ramach zadania zostaną wykonane n/w roboty:

  1. nowa nawierzchnia na jezdni z betonu asfaltowego,
  2. pobocza z materiału kamiennego,
  3. wymienione przepusty pod drogą i na zjazdach,
  4. odtworzone rowy odwodnieniowe,
  5. oznakowanie pionowe i poziome.

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest od września 2023r. a jego zakończenie zaplanowano na listopad 2023r.