„Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472”

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 1 968 375,43 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 936 750,87 zł

W ramach zrealizowanego zadania wykonano remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy na długości 4 469 m.

W ramach zadania wykonane zostały n/w roboty:

  1. nowa nawierzchnia na jezdni z betonu asfaltowego,
  2. pobocza z materiału kamiennego,
  3. wymienione przepusty pod drogą i na zjazdach,
  4. odtworzone rowy odwodnieniowe,
  5. oznakowanie pionowe i poziome.

Harmonogram Zadania

Zadanie realizowane było od września 2023r. i zostało oddane do użytku w listopadzie 2023r.