Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiat Janowski – druga edycja programu

Przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie stanowiło wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ich dofinansowania
w roku 2020 – 2022.


W ramach przyznanego wsparcia będą dofinansowane zadania pn:

  • Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2831L Janów Lubelski ul. Stokowa w lokalizacji od km 0+000 do km 0+411