Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Powiat Janowski – pierwsza edycja programu


Przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie stanowiło wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ich dofinansowania
w roku 2020 – 2022.

W ramach przyznanego wsparcia będą dofinansowane zadania pn:

  • Przebudowa dróg powiatowych nr 2804L w gminie Modliborzyce i nr 2736L w gminie Batorz
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km 3+010
  • Przebudowa drogi powiatowej 2819L Janów Lubelski ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km 0+043 do km 2+053 – Etap I od km 0+780 do km 2+053
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce-Gwizdów gr. woj. w lokalizacji od km 2+050 do km 7+505
  • Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
  • Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy