Zakup i montaż na bloku operacyjnym nowoczesnego stołu operacyjnego

W dniu 30 listopada 2021 roku w janowskim szpitalu sfinalizowano inwestycję polegającą na zakupie i montażu na bloku operacyjnym nowoczesnego stołu operacyjnego, który umożliwi bezpieczną i sprawną realizację medycznych świadczeń zabiegowych w naszym szpitalu.

Wartość inwestycji wyniosła 329 670,00

Na zadanie pozyskano następujące środki:

263 736,00 zł – w ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku

47 934,00 zł – w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Janowskiego

18 000,00 zł – w ramach Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

Wszystkim dotującym serdecznie dziękujemy, gdyż bez pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak kosztownego  a jednocześnie priorytetowego zakupu.

Tylko dzięki wsparciu z rezerwy budżetu oraz misternemu montażowi finansowemu inwestycji mogliśmy rozpocząć proces realizacji zadania bardzo ważnego dla naszego szpitala, gdyż dotychczas używany w szczególności przez ortopedów stół operacyjny był zakupiony w styczniu 2008 roku. Przez te wszystkie lata był użytkowany przez naszych specjalistów bardzo intensywnie, aż w końcu w ostatnim czasie uległ poważnej awarii, która uniemożliwiała regulowanie jego ustawień w trakcie trwającego zabiegu operacyjnego.

Należy zaznaczyć, że w naszym szpitalu ortopedia i traumatologia narządu ruchu jest jedną  z wiodących dziedzin medycyny. Nasz oddział ortopedii to jeden z  najprężniejszych i stale rozwijających się ośrodków leczenia schorzeń i urazów ortopedycznych w regionie. Ze stołu będą także korzystać lekarze z innych oddziałów zabiegowych – chirurgii ogólnej oraz ginekologii.