Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędnych dla jego funkcjonowania

W ramach inwestycji zaplanowano zakup rezonansu magnetycznego wraz z pełną adaptacją pomieszczeń niezbędnych dla jego funkcjonowania, wyposażeniem, instalacją  i uruchomieniem pracowni w Samodzielnym Publiczny Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

Spodziewany efekt planowanej inwestycji

Dzięki realizacji inwestycji:

  1. Zostanie zapewniona dostępność diagnostyki rezonansu magnetycznego w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – w szpitalu powiatowym, przez co szpital zwiększy zakres oferowanych świadczeń medycznych.
  2. Zostaną wyeliminowane koszty transportu pacjentów szpitala na badania diagnostyczne RM  do innych podmiotów leczniczych.
  3. Skróceniu ulegnie czas pełnej diagnostyki pacjentów oddziałów szpitalnych, w szczególności z rozpoznaniami neurologicznymi,  dla których czas na wdrożenie odpowiedniego rodzaju terapii leczniczej ma często znaczenie podstawowe  dla szans na rekonwalescencję i powrót do zdrowia.
  4. Zostanie znacząco zniwelowane narażenie pracowników na ekspozycję pola elektromagnetycznego.
  5. W przypadkach zastąpienia tradycyjnych badań rentgenowskich oraz badań TK badaniami rezonansem magnetycznym zredukujemy wytwarzanie szkodliwego promieniowania jonizującego.

Realizacja inwestycji w roku 2021