Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim

Inwestycja dotyczy zaprojektowania i zagospodarowania terenu przy szpitalu w Janowie Lubelskim. Zadanie zaplanowane do realizacji w systemie zaprojektuj – wybuduj, będzie obejmować: wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów pieszych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenia i ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi, zakupu i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla karetek szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, stosownego oznakowania terenu.

Spodziewany efekt planowanej inwestycji
Dzięki realizacji inwestycji zostanie uregulowana gospodarka wodna w obszarze szpitala. Deszczówka zostanie odprowadzona na tereny zielone. Aby zapobiegać skutkom suszy na części terenów szpitalnych zostaną urządzone łąki kwietne i trawniki. Aby zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza i stworzyć dogodne warunki lęgowe dla ptaków, wykonane będą nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów wokół szpitala. Nowe drogi dojazdowe do szpitala, w tym dojazdy pożarowe zapewnią ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się pożarów w kompleksie szpitalnym. Realizacja inwestycji w roku 2021-2022.