Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Cel projektu: Wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym.

Dofinansowanie projektu: 79 999,98 zł

Okres realizacji projektu: 28.04.2020 r. – 28.10.2020 r.

W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” Powiat Janowski zakupił
29 laptopów z oprogramowaniem za kwotę 79 999,98 zł w całości sfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na zaistniałą sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów.

Dzięki realizacji Projektu doposażono 3 szkoły ponadpodstawowe Powiatu Janowskiego tj.:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,
  2. Zespól Szkół w Janowie Lubelskim,
  3. Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.

Laptopy przekazano dyrektorom szkół w celu udostępnienia ich uczniom i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w trybie zdalnym. Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwił kontynuowanie nauki w warunkach domowych : 20 uczniów i 9 nauczycieli.