Zmiana formy udzielania nieodpłatnych porad prawnych

Szanowni Państwo

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu janowskiego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową zostaje zawieszona w dotychczasowej formie, poprzez udzielanie porad osobiście, w wyznaczonych lokalach. Przywrócenie udzielania porad w dotychczasowej postaci nastąpi po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze powiatu janowskiego. Porady odbywają się za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

Procedura udzielania porad:

1.  Osoba chcąca skorzystać z porady składa wniosek o udzielenie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcie) przesyła za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl

2.  W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod numerem: 669 774 300.

3.  Osoba udzielająca porady podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.

4.  Osoba, która skorzystała z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, nie wypełnia części B karty pomocy, natomiast może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: npp@powiatjanowski.pl lub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Do pobrania: