Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

Zakres rzeczowy projektu to budowa farmy fotowoltaicznej, termomodernizacja trzech budynków szpitala, modernizacja sieci ciepłowniczej, montaż 152 szt. kolektorów słonecznych.

Zakończenie realizacji inwestycji w roku 2022.