229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Trzeci maja to jedno z najważniejszych historycznych wydarzeń w Polsce… 229 lat temu – w czasach szczególnie trudnych dla Polaków, została uchwalona Konstytucja 3 Maja.

W tym roku, z powodu koronawirusa, nie było tradycyjnych obchodów ani na szczeblu centralnym ani na szczeblach lokalnych. Nie było pocztów sztandarowych, uroczystych przemarszów z delegacjami służb i instytucji, tłumów ludzi i programów artystycznych. Skromny charakter uroczystości przewidywał jedynie msze św. z podyktowaną przez koronawirusa liczbą wiernych oraz składanie wieńców pod pomnikami, symbolizującymi walkę o wolną i niepodległą Polskę.

Podobnie było w Janowie Lubelskim, gdzie mszę świętą w intencji Ojczyzny sprawował ks. kan. dr Jacek Staszak. Po nabożeństwie, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki wieniec złożył Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP oraz władze Powiatu Janowskiego: Artur Pizoń  – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz. Kwiaty złożyła też delegacja władz miejskich (Krzysztof Kołtyś i Czesław Krzysztoń – Burmistrz i Wiceburmistrz Janowa z Krystyną Ćwiek – Przewodniczącą Rady Miejskiej) oraz Paweł Golec – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wraz z Andrzejem Łukasikiem – radnym miejskim, Prezesem Stowarzyszenia ”KRON”.

W naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, mieszkańcy świętowali 3 Maja w zaciszu domowym, wywieszając flagi, będące wyrazem szacunku dla walczących o wolną i niepodległą Polskę.

Alina Boś; foto: Tomasz Krzysztoń