400 mln zł wsparcia z ZUS w Lubelskiem

Prawie 295 milionów złotych – to kwota składek, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył przedsiębiorcom z województwa lubelskiego. Instytucja wypłaca też postojowe. Do 3 czerwca kwota wypłat sięgnęła w regionie 108 milionów złotych.

Zwolnienie z opłacania składek i świadczenia postojowe – to dwie podstawowe formy wsparcia w ZUS dla osób i firm, które doświadczyły przestoju w związku z epidemią koronawirusa. Umorzenie składek przysługuje kilku grupom płatników. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód nie przekraczał 15 681 zł, spółdzielnie socjalne i płatnicy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych do 49 osób, korzystają z całkowitego lub częściowego zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj. Umorzenie całości składek za kwiecień i maj przysługuje również firmom, które korzystają z tzw. „ulgi na start” oraz prowadzącym działalność, których przychód był wyższy niż 15 681 zł, ale za to dochód nie przekraczał 7 tys. zł.

Do ZUS w województwie lubelskim wpłynęły dotychczas wnioski od ponad 70 tys. przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zwolnienie ze składek za trzy, dwa lub tylko jeden miesiąc – w zależności od swojej sytuacji i uprawnień, które daje im tarcza antykryzysowa. Instytucja realizuje umorzenia za każdy miesiąc osobno, po rozliczeniu składek. Do 3 czerwca przeszło 80 procent wniosków zakończyło się zwolnieniem ze składek. Umorzenie za marzec uzyskało 57,7 tys. przedsiębiorców na kwotę ponad 159 mln zł. A zwolnienie ze składek za kwiecień do tej pory ZUS zrealizował dla ponad 56,2 tys. płatników na kwotę prawie 135,6 mln zł. Suma zwolnień w województwie sięga więc już prawie 295 mln zł. W skali całej Polski to ponad 7,3 mld zł. Wnioski o zwolnienie ze składek można składać aż do końca czerwca.

Postojowe na kontach

Świadczenia postojowe z ZUS otrzymują przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, które doświadczyły przestoju w działalności z powodu Covid-19. W województwie lubelskim ZUS zrealizował do tej pory około 55 tys. przelewów z postojowymi na łączną kwotę prawie 108 mln zł.  W skali całego kraju to 1,3 mln wypłat na ponad 2,5 mld zł. Przeszło 80 procent wniosków, które wpłynęły do Zakładu, zakończyło się już wypłatą.

Świadczenie postojowe można otrzymać do trzech razy pod warunkiem, że sytuacja wnioskodawcy nadal nie poprawiła się. Wnioski będzie można składać nawet do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jak sprawdzić co z wnioskiem?

ZUS udostępnia podgląd wniosków z tarczy antykryzysowej w Platformie Usług Elektronicznych. Tam można sprawdzić status swoich wniosków o świadczenia postojowe i o zwolnienie ze składek. Po zalogowaniu na swoje konto przedsiębiorca powinien wybrać zakładkę „Płatnik”, a osoba, która ubiega się o postojowe – zakładkę „Ubezpieczony” lub „Świadczeniobiorca”. Następnie w menu należy wejść do „Dokumentów i wiadomości”, gdzie widnieje zakładka „Tarcza antykryzysowa – wnioski”. To w niej można dowiedzieć się, na jakim etapie jest wniosek, a po jego rozpatrzeniu poznać także kwotę przyznanej pomocy i datę wypłaty postojowego.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim